Preview Mode Links will not work in preview mode

Elitpodden - Run hard


Oct 14, 2019

Elitgästen Kalle Berglund berättar allt från VM och det nya rekordet. Claes och Per har båda börjat springa. Dessutom rapporter från Kramer, Lindh, och Yolanda. Ett extremt matigt avsnitt med extra allt. Inklusive Jesus och gym.