Preview Mode Links will not work in preview mode

Elitpodden - Run hard

Jan 28, 2019

Maratonmorsan Hanna Lindholm om hur man blir elit mitt i livet. Claes och Zigge om sin 15 mila veckor. Jesus om folk som bara är i vägen. Dessutom, dessa jävla gym...


Jan 14, 2019

Mannen bakom 2x7x52x10. Formeln som ledde till OS guld. Möt Gärderud om träning som ger resultat. Men något ärevarv blev det aldrig... Hör Jesus om träningspepp man vill slippa. Och så gymvärlden. Varför luktar det inte svett?