Preview Mode Links will not work in preview mode

Elitpodden - Run hard

Nov 14, 2018

I premiäravsnittet av Elitpodden - Run hard: Crosstrainer! Maratontider! 2.19-mannen!"Varför håller dom i sig"? Status på Claes & Sigge! Lagtaktik! Jesus! Löpskolning? 

Allt det och mycket annat i premiäravsnittet av Elitpodden - Run hard.