Preview Mode Links will not work in preview mode

Elitpodden - Run hard

Jun 25, 2019

Elitpodden sommar Edition med fokus på sommarstatus, hur ska förbundet handskas med fallet Mera Bahta... Vi ringer upp förbundsordförande Johan Storåkers som uppdaterar oss om läget. Dessutom rodd och åter rodd när Elitpodden gästas av Lassi Karonen. Trevlig lyssning och glad sommar önskar Claes och Per.